Trang chủ Tin tức Thông tin cung cấp điện
 

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Công ty Điện lực năm 2013

Download quyết định số 483/QĐ-EVN SPC ngày 13/03/2013 tại đây.

In      Trở về
 
Các Thông tin cung cấp điện đã đưa
   Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Tổng công ty Điện lực năm 2013 (06:53 - 21/03/2013)

Đầu trang