Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

thông báo mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2013

Thông báo mời thầu mua sắm vật tư thiết bị năm 2013 dowload tại đây:

                                                                                                                                                                                                                                                 PHÒNG VẬT TƯ
In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo mời thầu mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn - đo lường thi công 2013 (01:04 - 02/11/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm máy biến áp (02:27 - 07/09/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm một xe ô tô 7 chỗ (02:14 - 07/09/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB (09:05 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua cách điện đứng porcelain 24kV (08:58 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm dây dẫn các loại (01:47 - 09/07/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công năm 2012 (04:00 - 10/01/2012)

Đầu trang