Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mời thầu mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn - đo lường thi công 2013

Thông báo báo mời thầu mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn - d0o lường- thi công dowload tại đây:

                                                                                                                                                                                                                                     PHÒNG VẬT TƯ
In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo mời thầu mua sắm máy biến áp (02:27 - 07/09/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm một xe ô tô 7 chỗ (02:14 - 07/09/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB (09:05 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua cách điện đứng porcelain 24kV (08:58 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm dây dẫn các loại (01:47 - 09/07/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công năm 2012 (04:00 - 10/01/2012)

Đầu trang