Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB

Dowloand thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm VTTB phục vụ công trình D9D 22kV cấp điện KCBn VSIP II điều chỉnh và mở rộng - giai đoạn 3 tại đây:

PHÒNG VẬT TƯ

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua cách điện đứng porcelain 24kV (08:58 - 23/08/2012)
   Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm dây dẫn các loại (01:47 - 09/07/2012)
   Thông báo mời thầu mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công năm 2012 (04:00 - 10/01/2012)

Đầu trang