Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm dây dẫn các loại

Phục vụ công trình đường dây  22kV cấp điện KCN An tây-giai đoạn 1:

Dowload phiếu thống báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm dây dẫn các loại tại đây:

Phòng Vật tư

In      Trở về
 
Các Trong nước đã đưa
   Thông báo mời thầu mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công năm 2012 (04:00 - 10/01/2012)

Đầu trang