Trang chủ Thông tin mời thầu Trong nước
 

Thông báo mời thầu mua sắm dụng cụ an toàn - đo lường - thi công năm 2012

Phục vụ nhu cầu SXKD năm 2012 của Công ty Điện lực Bình Dương.

Download phiếu đăng ký thông báo mời thầu tại đây.

In      Trở về
Đầu trang