Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nhằm giúp các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hiểu rõ các tiêu chí cũng như trình tự thủ tục xét thưởng các danh hiệu thi đua hàng năm, ngày 17/10/2011 UBND tỉnh Bình Duơng đã ra quyết định ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thuởng danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc". Dựa vào quy định này các Doanh nghiệp cũng như các Doanh nhân sẽ cố gắng phấn đấu để vừa thi đua sản xuất giỏi vừa đạt được những thành tích cao.

 Download Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND tại đây.

In      Trở về
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 (01:47 - 13/09/2011)
   Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 (01:36 - 13/09/2011)
   Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 (01:20 - 13/09/2011)
   Nghị định 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 (01:59 - 12/09/2011)
   Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 (01:54 - 12/09/2011)
   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (03:17 - 08/09/2011)
   Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 (06:37 - 18/08/2011)
   Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 (01:28 - 18/08/2011)
   Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 (01:04 - 18/08/2011)

Đầu trang