Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 của Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá điện theo thông số đầu vào cơ bản

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2011

  Download Thông tư số 31/2011/TT-BCT tại đây

In      Trở về
 
Các Giá điện đã đưa
   Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường (03:35 - 23/12/2011)

Đầu trang