Trang chủ Thông tin giá điện Giá điện
 

Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2011

Download Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg tại đây.

In      Trở về
Đầu trang