Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương v/v sửa đổi "Quy chế thưởng phạt hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với các công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương" 

Download Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 tại đây.

Phòng TTBV.

In      Trở về
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (03:17 - 08/09/2011)
   Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 (06:37 - 18/08/2011)
   Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 (01:28 - 18/08/2011)
   Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 (01:04 - 18/08/2011)

Đầu trang