Trang chủ Qui định, qui trình Văn bản quy định
 

Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011

Thông tư của Bộ xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng xây dựng công trình.

Download Thông tư 08/2011/TT-BXD tại đây.

Phòng TTBV

In      Trở về Phòng TTBV
 
Các Văn bản quy định đã đưa
   Quyết định 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 (01:28 - 18/08/2011)
   Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 (01:04 - 18/08/2011)

Đầu trang