GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
          Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, phân phối và kinh doanh điện năng; xây dựng và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chi tiết...
Sơ đồ tổ chức Công ty Điện lực Bình Dương
  (Click chuột vào hình để xem rõ hơn)
Chi tiết...
 
Đầu trang