Chính sách mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp
Ngày 28/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động (số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015) về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:
Chi tiết...
Tìm hiểu về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
  I. SỰ HÌNH THÀNH NGÀY PHÁP LUẬT Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
Chi tiết...
Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2019 của Bộ Công Thương
Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2019 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Xem tại đây:
Chi tiết...
Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương
Thông tư 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Chi tiết xem tại đây:
Chi tiết...
Thông tư 31/2018-BCT và hướng dẫn triển khai Thông tư
Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT  xem chi tiết tại đây:  Số:  4327 /PCBD-KGMBĐ  hướng dẫn Triển khai Thông tư 31/2018/TT-BCT         sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT 
Chi tiết...
Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2017
Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Dương thông báo chi tiết xem tại đây:
Chi tiết...
Tìm hiểu về ngày pháp luật Việt Nam
Tìm hiểu ngày Pháp luật Việt Nam xem chi tiết tại đây:
Chi tiết...
Văn bản 39/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành thông tư "Quy định hệ thống điện phân phối"
Ngày 18/11/2015, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 39/2015/TT-BTC; theo đó, Bộ Công Thương đã có quy định về hệ thống điện phân phố, xem chi tiết tại đây:
Chi tiết...
Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Tóm tắt Hiệp định đối tác  thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) xem tại đây: Bản tóm tắt Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương xem tại đây:
Chi tiết...
Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014
Văn bản hướng dẫn xem tại đây:
Chi tiết...
Văn bản 6959/BCT-ĐTĐL ngày 13/7/2015 của Bộ Công Thương về việc " Triển khai áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa"
Ngày 13/7/2015, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6959/BCT-ĐTĐL; theo đó, Bộ Công Thương đã đồng ý chủ trương đối với việc áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa đối với các công tơ đo đếm điện năng. Xem tại đây:
Chi tiết...
Thông tư Qui định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.
Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương xem tại đây:
Chi tiết...
Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
Trích một số điều khoản trong nghị định 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính Phủ xem tại đây:
Chi tiết...
Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Trích một số điều khoản trong thực hiện Nghị định 134/2013/NĐ-CP  ngày 17/10/2013 của Chính Phủ xem tại đây
Chi tiết...
Quy định sử phạt hành chính trong vi phạm sử dụng điện
Trích một số điề khoản trong Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính phủ xem tại đây:
Chi tiết...
Các đã đưa
  Thông tin văn bản pháp luật mới
  Thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013
  Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013
  Bạn cần biết về sử dụng điện
  Tìm hiểu về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
  Hiến pháp Việt Nam những dấu mốc lịch sử
  Nghị định 72/2012/ND-CP ngày 24/9/2012
  Nghị định 86/2012/ND-CP ngày 19/10/2012
  Nghị định 76/2012/ND-CP ngày 19/10/2012
  Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012
  Luật số 02/2011/QH.13
  luật số 03/2011/QH.13
  Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 11/04/2012
  Luật xử lý vi phạm hành chánh
  Luật đo lường
 Trang sau
Đầu trang