Điện lực Trung Tâm - Công ty Điện lực Bình Dương đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng
Chi tiết...
Kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại Công ty Điện lực Bình Dương
Chi tiết...
Triển khai thực hiện chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo Thông tư số 25/2014/TT-BCT và Quyết định số 8474/QĐ-BCT
Thông tư số 25/2014/TT-BCT xem tại đây: Quyết định số 8474/QĐ-BCT xem tại đây:
Chi tiết...
Kế hoạch cung cấp điện năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Download kế hoạch số 774/KH-PCBD ngày 20/03/2013 tại đây.
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bình Dương trình Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Phương án cắt điện khẩn cấp trong trường hợp mất cân đối cung cầu Hệ thống điện miền Nam năm 2013
Download công văn số 543/PCBD-ĐĐ ngày 28/02/2013 tại đây.
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bình Dương phân bổ sản lượng điện nhận cho các Điện lực
Download quyết định số 276/QĐ-PCBD ngày 19/03/2013 tại đây.
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bình Dương triển khai hướng dẫn khách hàng đăng ký sản lượng điện sử dụng năm 2013
Download công văn số 254/PCBD-KDĐNT ngày 23/01/2013 tại đây.
Chi tiết...
Công ty Điện lực Bình Dương chuẩn bị kế hoạch cung cấp điện năm 2013
Download công văn số 275/PCBD-KHKT ngày 25/01/2013 tại đây.
Chi tiết...
UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2013
Download quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 tại đây.
Chi tiết...
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Công ty Điện lực năm 2013
Download quyết định số 483/QĐ-EVN SPC ngày 13/03/2013 tại đây.
Chi tiết...
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các Tổng công ty Điện lực năm 2013
Download quyết định số 181/QĐ-EVN ngày 08/03/2013 tại đây.
Chi tiết...
 
Đầu trang