Về chúng tôi

giới thiệu công ty điện lực


CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, phân phối và kinh doanh điện năng; xây dựng và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Từ những buổi đầu đầy gian nan, thử thách, chỉ với vài chục cán bộ công nhân viên, công suất vài ngàn kVA, sản lượng điện nhận chỉ gần 9 triệu kWh, điện thương phẩm chỉ hơn 6 triệu kWh; Trãi qua hơn 38 năm thành lập và phát triển, cùng với sự chuyển mình, đổi mới toàn diện của đất nước, PCBD đã không ngừng phát triển với lực lượng lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng vươn lên, trưởng thành về mọi mặt và thực hiện đạt hàng tỷ kWh điện thương phẩm mỗi năm.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

14.219,28 triệu kWh

(Tính đến 30/12/2021)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

527.316 Khách hàng

(Tính đến 30/12/2021)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Sản xuất, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng

Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; kiểm định an toàn kỹ thuật cho các thiết bị, dụng cụ điện

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, lắp đặt, kiểm tra: Các loại thiết bị điện, phương tiện đo lường điện, dụng cụ đo lường điện, trang thiết bị điện, bảo vệ, điều khiển

Quản lý vận hành, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV. Thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp.

Tư vấn quy hoạch điện lực; khảo sát, thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

Đầu tư phát triển lưới điện có tính chất phân phối; các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo