Về chúng tôi

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

ĐIỆN LỰC TRỰC THUỘC

ĐIỆN LỰC BẮC TÂN UYÊN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chánh Bắc Tân Uyên, Thị trấn Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BẮC TÂN UYÊN

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chánh Bắc Tân Uyên, Thị trấn Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3686 986

ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường NC, KCN và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG

Địa chỉ: Đường NC, KCN và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3516 163

ĐIỆN LỰC BẾN CÁT

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 68, đường 30/4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC BẾN CÁT

Địa chỉ: Số 68, đường 30/4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3577 883

ĐIỆN LỰC DẦU TIẾNG

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 251, đường 13/3, KP 2 Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Xem thêm

ĐIỆN LỰC DẦU TIẾNG

Địa chỉ: Số 251, đường 13/3, KP 2 Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Số điện thoại: 0274 3920 226

ĐIỆN LỰC DĨ AN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường số 12, Trung tâm Hành Chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Xem thêm

ĐIỆN LỰC DĨ AN

Địa chỉ: Đường số 12, Trung tâm Hành Chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 0274 3954 868

ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 528, Đường DT 741, ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO

Địa chỉ: Số 528, Đường DT 741, ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 2475 767

ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Hẻm 293, Khu phố 2, đường 30-4, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐỘI QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ

Địa chỉ: Hẻm 293, Khu phố 2, đường 30-4, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 2211 599

ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường ĐT 747, tổ 1, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN

Địa chỉ: Đường ĐT 747, tổ 1, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0834 939 808

ĐIỆN LỰC THỦ DẦU MỘT

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 3, đường Cách mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Số 3, đường Cách mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3936 934

ĐIỆN LỰC THUẬN AN

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: số 9 Đại lộ Hữu Nghị , KCN VSIP I , thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC THUẬN AN

Địa chỉ: số 9 Đại lộ Hữu Nghị , KCN VSIP I , thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3765 700

ĐIỆN LỰC TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 23 đường số 1, KCN VSIP II, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm

ĐIỆN LỰC TRUNG TÂM

Địa chỉ: Số 23 đường số 1, KCN VSIP II, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3936 189