Hướng dẫn mua điện hạ áp• Hồ sơ trình tự thực hiện:
- Hồ sơ đề nghị cấp điện hạ áp "Tải về"
- Trình tự cấp điện hạ áp "Tải về"
- Lưu đồ cấp điện hạ áp "Tải về"
• Biểu mẫu:
- Mẫu Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt "Tải về"
- Mẫu Giấy đề nghị mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt "Tải về"
- Mẫu Đăng ký biểu đồ phụ tải "Tải về"
- Mẫu Biên bản thoả thuận vị trí đo đếm và trách nhiệm đầu tư "Tải về"
 Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Quý khách hàng có thể gửi hồ sơ đăng ký mua điện trực tiếp tại các điểm giao dịch của Điện lực cấp huyện, thị xã, thành phố – Đơn vị trực tiếp quản lý lưới điện tại nơi đăng ký mua điện hoặc gửi qua bưu điện hoặc gửi email đến các Điện lực (Xem thông tin liên hệ của các Điện lực tại đây) hoặc liên hệ đăng ký qua tổng đài chăm sóc khách hàng 19001102.