Hướng dẫn mua điện cao áp


• Hồ sơ trình tự thực hiện:
- Hồ sơ đề nghị cấp điện cao áp "Tải về"
- Trình tự cấp điện cao áp "Tải về"
- Lưu đồ cấp điện cao áp "Tải về"
 Biểu mẫu:
- Mẫu Giấy đề nghị mua điện từ lưới điện cao áp"Tải về"
- Mẫu Đăng ký biểu đồ phụ tải "Tải về"
- Mẫu Hợp đồng đầu tư công trình điện "Tải về"
 Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đề nghị cấp điện về Tổng công ty Điện lực miền Nam hoặc Công ty Điện lực tỉnh/thành phố nơi dự án triển khai; hoặc tải các biểu mẫu liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp điện trên trang Web của Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực để chuẩn bị trước và gửi Hồ sơ đề nghị cấp điện đến Tổng công ty Điện lực miền Nam – Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84 8) 3822 1605.