Liên hệ

Liên hệ công ty Điện lực

Địa chỉ: Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3939666

Fax: (0274) 3825847

Không được bỏ trống
Không được bỏ trống
Không được bỏ trống