Về chúng tôi

Đơn vị thành viên


CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Đơn vị Dầu Tiếng

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 251, đường 13/3, KP 2 Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3920 226

Xem thêm

Điện lực Dầu tiếng

Địa chỉ: Số 251, đường 13/3, KP 2 Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3920 226

Đơn vị Phú Giáo

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 528, Đường DT 741, ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 2475 767

Xem thêm

Điện lực Phú Giáo

Địa chỉ: Số 528, Đường DT 741, ấp Kỉnh Nhượng, Xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 2475 767

Đơn vị Bàu Bàng

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường NC, KCN và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3516 163

Xem thêm

Điện lực Bàu Bàng

Địa chỉ: Đường NC, KCN và Đô thị Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3516 163

Đơn vị Bến Cát

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 68, đường 30/4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3577 883

Xem thêm

Điện lực bến cát

Địa chỉ: Số 68, đường 30/4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3577 883

Đơn vị Bắc Tân Uyên

GIÁM ĐỐC:

Địa chi: Khu trung tâm hành chánh Bắc Tân Uyên, Thị trấn Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3686 986

Xem thêm

Điện lực Bắc Tân Uyên

Địa chi: Khu trung tâm hành chánh Bắc Tân Uyên, Thị trấn Tân Thành Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3686 986

Đơn vị Thủ Dầu Một

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Số 3, đường Cách mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3936 934

Xem thêm

Điện lực thủ dầu một

Địa chỉ: Số 3, đường Cách mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3936 934

Đơn vị Dĩ An

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: đường số 12, Trung tâm Hành Chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3954 868

Xem thêm

Điện lực dĩ An

Địa chỉ: đường số 12, Trung tâm Hành Chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3954 868

Đơn vị Tân Hưng

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: đường số 12, Trung tâm Hành Chính thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0919 380 220

Xem thêm

Điện lực Tân Uyên

Địa chỉ: Đường ĐT 747, tổ 1, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0834 939 808

Đơn vị Thuận An

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: số 9 Đại lộ Hữu Nghị , KCN VSIP I , thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3765 700

Xem thêm

Điện lực Thuận an

Địa chỉ: số 9 Đại lộ Hữu Nghị , KCN VSIP I , thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3765 700

Đơn vị Tân Uyên

GIÁM ĐỐC:

Địa chỉ: Đường ĐT 747, tổ 1, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3939 806

Xem thêm

Đội Quản lý Vận hành Lưới điện Cao thế

Địa chỉ: Hẻm 293, Khu phố 2, đường 30-4, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 2211 599

Điện lực Trung Tâm

Địa chỉ: Số 23 đường số 1, KCN VSIP II, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3936 189