Về chúng tôi

Về chúng tôi


TỔNG QUAN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN.

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có chức năng, nhiệm vụ chính là quản lý, phân phối và kinh doanh điện năng; xây dựng và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Từ những buổi đầu đầy gian nan, thử thách, chỉ với vài chục cán bộ công nhân viên, công suất vài ngàn kVA, sản lượng điện nhận chỉ gần 9 triệu kWh, điện thương phẩm chỉ hơn 6 triệu kWh; Trãi qua hơn 38 năm thành lập và phát triển, cùng với sự chuyển mình, đổi mới toàn diện của đất nước, PCBD đã không ngừng phát triển với lực lượng lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng vươn lên, trưởng thành về mọi mặt và thực hiện đạt hàng tỷ kWh điện thương phẩm mỗi năm.

địa bàn hoạt động

SẢN LƯỢNG ĐIỆN THƯƠNG PHẨM

14219.28 triệu kWh

(Tính đến 31/12/2020)

TỔNG SỐ KHÁCH HÀNG TRỰC TIẾP MUA ĐIỆN

527.316 Khách hàng

(Tính đến 31/12/2020)

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Điện thương phẩm 1.780 triệu kWh

Tỷ lệ tổn thất điện năng 2,7%

Tiết kiệm 329 triệu kWh điện

Dự án cấp điện biển, đảo