Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bình Dương | 12:56 | 12/07/2022

Tình hình Sản xuất Kinh doanh -TCBC: Đầu tư Xây dựng 06 tháng đầu năm 2022, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý III/2022 & Kế hoạch công tác tháng 7/2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác Đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong 06 tháng đầu năm 2022, sản lượng ĐTP thực hiện là 7.715 triệu kWh, đạt 50,48% kế hoạch EVNSPC giao thực hiện trong năm 2022 (15.285 triệu kWh), tăng 22,04% so với lũy kế tháng 5/2022, tăng 1,52% so với cùng kỳ năm 2021 (ĐTP tháng 6/2022 là 1.393 triệu kWh). Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 6.847 triệu kWh, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 0,64% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 77,37% (giảm 0,67% so với cùng kỳ năm 2021).

 1. Tiết kiệm điện

Sản lượng điện tiết kiệm tháng 6/2022 là 30,7 triệu kWh, lũy kế đến tháng 6/2022 sản lượng điện tiết kiệm là 169,3 triệu kWh, chiếm 2,16% sản lượng điện thương phẩm, giảm 6,58% so với cùng kỳ năm 2021 (181,23 triệu kWh).

 1. Độ tin cậy cung cấp điện:

Trong tháng 6/2022, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 17,06 phút, thấp hơn 4,95 phút so với tháng trước (22,01 phút); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,155 lần/khách hàng, thấp hơn 0,062 lần so với tháng trước (0,217 lần); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,035 lần/khách hàng, cao hơn 0,01 lần so với tháng trước (0,0248 lần). Lũy kế đến tháng 6/2022, thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 126,409 phút, thấp hơn 13,31 phút so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) giao (139,72 phút), thấp hơn 12,89 phút so với cùng kỳ năm 2021 (139,305 phút); Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,101 lần/khách hàng, thấp hơn 0,22 lần so với kế hoạch EVNSPC giao (1,321 lần), thấp hơn 0,084 lần so với cùng kỳ năm 2021 (1,185 lần); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,304 lần/khách hàng, thấp hơn 0,753 lần so với kế hoạch EVNSPC giao (1,057 lần), thấp hơn 0,054 lần so với cùng kỳ năm 2021 (0,358 lần).

 1. Tình hình cung cấp điện

          Trong 06 tháng đầu năm 2022, PCBD đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch cung cấp điện ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp Lễ, Tết và đặc biệt là đảm bảo cấp điện cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1. Công tác đầu tư xây dựng

          Trong năm 2022, Công ty Điện lực Bình Dương được EVN SPC giao kế hoạch vốn ĐTXD là 338.559 triệu đồng (trong đó: Vốn khấu hao cơ bản được phân bổ là 180.207 triệu đồng; Vốn vay thương mại là 158.352 triệu đồng) để triển khai thực hiện đầu tư các công trình lưới điện, cáp quang và mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Về tiến độ thực hiện: Đến nay, đã khởi công và đang thi công 30/43 công trình lưới điện; các công trình lưới điện còn lại đang trong giai đoạn phê duyệt hồ sơ và lựa chọn nhà thầu thi công. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy, an toàn trong việc cung cấp điện, EVN SPC đang triển khai thi công Dự án nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương (KfW3), với tổng mức đầu tư là 121 tỷ đồng.

 1. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG THÁNG 7/2022 & NHIỆM VỤ QUÝ III/2022:
 1. Mục tiêu tháng 7/2022:
 • Sản lượng điện thương phẩm:   
 • Thực hiện trong tháng                         : ≥  1.341 triệu kWh.
 • Lũy kế đến cuối tháng 7/2022             : ≥  9.056 triệu kWh.
 • Tổn thất điện năng:
 • Thực hiện trong tháng                         : ≤  4,34 %.
 • Lũy kế đến cuối tháng 7/2022             : ≤ 3,15 %.
 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
 • Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.
 1. Nhiệm vụ quý III/2022:
  1. Về công tác sản xuất kinh doanh:
 • Phấn đấu điện thương phẩm trong quý III/2022 là 4.050 triệu kWh, bình quân mỗi tháng phải đạt 1.350 triệu kWh.
 • Phấn đấu tỷ lệ TTĐN lũy kế quý III/2022 ≤ 2,84 %.
 • Năng suất lao động phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch EVN SPC giao.
 • Phấn đấu hoàn thành công tác KD-DVKH năm 2022.
 • Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động dù nhỏ.
  1. Về công tác ĐTXD:
 • Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, quyết toán kịp thời các công trình hoàn thành nhằm giảm áp lực cho các tháng cuối năm.
 • Hoàn tất vay vốn đầu tư và phối hợp giải ngân vốn vay cho các công trình.
 • Theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan (Các Ban EVNSPC) để thực hiện dự án kfW3.1, các dự án 110kV./.

TIN LIÊN QUAN

(16:01 - 12/09/2022)

TCBC Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 9/2022

Trong tháng 8 năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(11:09 - 15/08/2022)

TCBC: Thay đổi thời gian ghi chỉ số điện

Trong thời gian vừa qua, Ngành điện lực đã nhận được nhiều ý kiến góp...

(12:56 - 12/07/2022)

Tình hình Sản xuất Kinh doanh -TCBC: Đầu tư Xây dựng 06 tháng đầu năm 2022, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý III/2022 & Kế hoạch công tác tháng 7/2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(13:02 - 02/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch...

(14:02 - 13/07/2021)

Thông cáo báo chí: Cháy cáp viễn thông

Thông cáo báo chí: Cháy cáp viễn thông

(08:58 - 05/07/2021)

TCBC: Tai nạn điện trong dân

Vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 04/7/2021, Điện lực Thuận An – Công ty Điện lực Bình Dương có...

(11:26 - 10/06/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 6/2021

Trong tháng 5 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(09:55 - 14/05/2021)

TCBC:Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 5/2021

Trong tháng 4 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(08:01 - 29/04/2021)

TCBC: Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện liên quan thanh toán tiền điện và cung cấp điện

TCBC: Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện liên quan  thanh toán tiền điện và cung cấp...

(13:40 - 12/04/2021)

TCBC: Tình hình Sản xuất Kinh doanh - Đầu tư Xây dựng quý I/2021, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021 & Kế hoạch công tác tháng 4/2021

Trong 03 tháng đầu năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản...