Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bình Dương | 08:44 | 10/11/2021

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 11/2021

Trong tháng 10 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong tháng 10/2021, sản lượng ĐTP thực hiện là 995 triệu kWh, tăng 16,77% so với tháng 9/2021 (852 triệu kWh); Lũy kế đến tháng 10/2021 là 11.614 triệu kWh, đạt 78,31% kế hoạch được EVNSPC giao trong năm 2021 (14.830 triệu kWh), tăng 9,37% so với lũy kế tháng 9/2021 (10.618 triệu kWh), tăng 0,38% so với cùng kỳ năm 2020 (11.570 triệu kWh). Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 10.360 triệu kWh, tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp giảm -0,47% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 76,14% (giảm 0,65% so với cùng kỳ năm 2020).

 

 1. Tiết kiệm điện:

Trong tháng 10/2021, sản lượng điện tiết kiệm là 28 triệu kWh, lũy kế 10 tháng là 294,039 triệu kWh, tương ứng tiết kiệm 2,47% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

 1. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 22kV:

Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đến cuối tháng 10/2021 như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 203,27/244,93 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,548/1,768 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,766/2,323 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 

 1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

          Trong tháng 10/2021, PCBD đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cấp điện cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế, các điểm cách ly và các Bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

 1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

                   Trong năm 2021, Công ty Điện lực Bình Dương được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) giao kế hoạch vốn ĐTXD là 170.787 triệu đồng để triển khai thực đầu tư công trình các lưới điện, cáp quang và mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Về tiến độ thực hiện: Đến nay, đã đóng điện đưa vào vận hành được 07/16 công trình lưới điện; các công trình lưới điện còn lại đang trong giai đoạn thi công; đối với công trình cáp quang, kiến trúc đang tiếp tục thi công; Các hạng mục sắm tài sản cố định: Đã mua sắm hoàn tất 05/11 hạng mục, các hạng mục còn lại đang trong giai đoạn mua sắm. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy, an toàn trong việc cung cấp điện, EVN SPC đang triển khai thi công Dự án nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương (KfW3), với tổng mức đầu tư là 121 tỷ đồng.

 

 1. MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 11/2021:
 • Sản lượng điện thương phẩm:   

+ Thực hiện trong tháng                          : ≥   1.173 triệu kWh.

+ Lũy kế đến cuối tháng 11/2021            : ≥ 12.787 triệu kWh.

 • Tổn thất điện năng:

+ Thực hiện trong tháng                           : ≤ 1,77 %.

+ Lũy kế đến cuối tháng 11/2021             : ≤ 2,94 %.

 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn trong các tháng cuối năm.
 • Đầu tư xây dựng: tích cực hỗ trợ đơn vị thi công và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình SCL & ĐTXD theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra./.

TIN LIÊN QUAN

(13:41 - 20/12/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 12/2021

Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(08:44 - 10/11/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 11/2021

Trong tháng 10 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(15:38 - 13/10/2021)

Tình hình Sản xuất Kinh doanh - TCBC: Đầu tư Xây dựng 09 tháng đầu năm 2021, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý IV/2021 & Kế hoạch công tác tháng 10/2021

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(13:18 - 09/09/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 9/2021

Trong tháng 8 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...