Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bình Dương | 13:18 | 09/09/2021

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 9/2021

Trong tháng 8 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong tháng 8/2021, sản lượng ĐTP thực hiện là 905 triệu kWh, giảm 28,3% so với tháng 7/2021 (1.262 triệu kWh); Lũy kế đến tháng 8/2021 là 9.766 triệu kWh, đạt 65,85% kế hoạch được EVNSPC giao trong năm 2021 (14.830 triệu kWh), tăng 10,21% so với lũy kế tháng 7/2021 (8.861 triệu kWh), tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2020 (9.028 triệu kWh). Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 8.726 triệu kWh, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 9,12% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 76,99% (tăng 0,67% so  với cùng kỳ năm 2020).

 

 1. Tiết kiệm điện:

Trong tháng 8/2021, thực hiện tiết kiệm điện là 31,40 triệu kWh, tăng 25,60% so với tháng 7/2021 (25,00 triệu kWh); Lũy kế đến tháng 8/2021 là 237,73 triệu kWh, tăng 15,22% so với tháng 7/2021 (206,32 triệu kWh), tăng 10,88% so với cùng kỳ năm 2020 (214,40 triệu kWh), đạt tỷ lệ 2,43% sản lượng ĐTP.

 1. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 22kV:

Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đến cuối tháng 8/2021 như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 156,99/194,00 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,478/1,400 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 1,329/1,840 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 1. TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

     Trong tháng 8/2021, PCBD đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cấp điện cho công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở y tế, các điểm cách ly và các Bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

                   Trong năm 2021, Công ty Điện lực Bình Dương được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) giao kế hoạch vốn ĐTXD là 260.192 triệu đồng để triển khai thực hiện đầu tư công trình các lưới điện, cáp quang và mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Về tiến độ thực hiện: hiện nay các công trình lưới điện và cáp quang đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công thi công công trình; công tác mua sắm tài sản cố định đang thực hiện thủ tục mua sắm.  Ngoài ra, để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy, an toàn trong việc cung cấp điện, EVN SPC đang triển khai thi công Dự án nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương (KfW3), với tổng mức đầu tư là 121 tỷ đồng.

 

 1. MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 9/2021:
 •  
 • Sản lượng điện thương phẩm:   

+ Thực hiện trong tháng                           : ≥ 984 triệu kWh.

+ Lũy kế đến cuối tháng 9/2021               : ≥ 10.750 triệu kWh.

 • Tổn thất điện năng:

+ Thực hiện trong tháng                            : ≤ 0,94 %.

+ Lũy kế đến cuối tháng 9/2021                : ≤ 2,35 %.

 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục, đặc biệt đảm bảo cấp điện cho các khu cách ly, bệnh viện, các chốt kiểm dịch.
 • Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra./.

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Công ty Điện lực Bình Dương

Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 39 39 666                            Fax: 0274 3825847

Website: pcbinhduong.evnspc.vn                   Email: pcbinhduong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(13:41 - 20/12/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 12/2021

Trong tháng 11 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(08:44 - 10/11/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 11/2021

Trong tháng 10 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(15:38 - 13/10/2021)

Tình hình Sản xuất Kinh doanh - TCBC: Đầu tư Xây dựng 09 tháng đầu năm 2021, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý IV/2021 & Kế hoạch công tác tháng 10/2021

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(13:18 - 09/09/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 9/2021

Trong tháng 8 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...