An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi Điện lực Bắc Tân Uyên | 10:45 | 30/11/2020

Điện Lực Bắc Tân Uyên thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và giảm tai nạn điện trong dân năm 2020

          Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Bình Dương tại văn bản số 810/PCBD-AT ngày 11/03/2020 về việc thực hiện thực hiện giải pháp giảm sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và tai nạn điện trong dân năm 2020.

          Với sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Lãnh đạo, Điện lực Bắc Tân Uyên đã đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về an toàn điện thông qua các hoạt động như: phát tờ rơi, treo bảng cảnh báo tại khu vực đông dân cư, trường học, phối hợp vớ Đài truyền thanh phát thanh trên phương tiện thông tin đại chúng.

          Điện lực cũng đã phối hợp với UBND huyện Bắc Tân Uyên tuyên truyền các nội dung về an toàn điện, nêu ra trách nhiệm quản lý, xử lý các vụ tai nạn điện trong dân do sự chủ quan của người dân, đơn vị ngoài ngành điện. Đồng thời, Điện lực cũng đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền trực tiếp đến người dân thông qua các hoạt động như: khách hàng đến giao dịch tại Điện lực, nhân viên ghi chỉ số điện, gắn điện kế, sửa chữa điện… phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát cũng như xử phạt đối với các trường hợp vi phạm an toàn điện.

          Song song với những công việc nêu trên, Điện lực cũng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm và ngăn chặn kịp thời, vận động nhân dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp đúng theo quy định pháp luật.      

Việc thực hiện các giải pháp nêu trên sẽ góp phần vào việc đảm bảo an toàn lưới điện điện và phòng, tránh tai nạn điện trong nhân dân, góp phần vào việc đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương và hoàn thành nhiệm vụ do Công ty Điện lực Bình Dương giao.

Tuyên truyền người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về an toàn và sử dụng điện.