Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công Ty Điện Lực Bình Dương | 13:54 | 12/11/2020

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2020 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 11/2020

Trong tháng 10 năm 2020, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 • TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong tháng 10/2020, sản lượng ĐTP thực hiện là 1.262 triệu kWh, giảm 1,51% so với tháng 9/2020 (1.281 triệu kWh); Lũy kế đến tháng 10/2020 là 11.570 triệu kWh, đạt 77,81% kế hoạch được EVNSPC giao trong năm 2020 (14.870 triệu kWh), tăng 12,24% so với lũy kế tháng 9/2020 (10.309 triệu kWh), tăng 3,17% so với cùng kỳ năm 2019 (11.215 triệu kWh). Trong đó, sản lượng ĐTP đến cấp điện áp 22kV đạt 10.331 triệu kWh, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tỷ trọng 76,78% (giảm 0,61% so với cùng kỳ năm 2019).

 1. Tiết kiệm điện

Trong tháng 10/2020, thực hiện tiết kiệm điện là 28,70 triệu kWh, bằng với tháng 9/2020 (28,70 triệu kWh); Lũy kế đến tháng 10/2020 là 271,82 triệu kWh, đạt 87,05% kế hoạch năm 2020 (312,27 triệu kWh), tăng 11,81% so với lũy kế đến tháng 9/2020 (243,12 triệu kWh), tăng 20,81% so với cùng kỳ năm 2019 (225,00 triệu kWh), đạt tỷ lệ 2,35% sản lượng ĐTP.

 1. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 22kV:

Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đến cuối tháng 10/2020 như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 245,89/253,17 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,477/1,625 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,149/4,275 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 • TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN

          Tháng 10/2020, PCBD đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch cung cấp điện ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của nhân dân, không thực hiện tiết giảm sản lượng điện.

 • CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

                   Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư như sau: i) Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện với khối lượng: 85km đường dây trung thế, 65 km đường dây hạ thế, tổng dung lượng là 12 MVA; ii) Công trình cáp quang: 30km đường dây cáp quang; iii) Đầu tư mua sắm các tài sản cố định (thiết bị lưới điện, phương tiện vận tải và một số tài sản khác...). Tổng vốn đầu tư dự kiến đầu tư trong năm 2020 là trên 145 tỷ đồng.

 

 • MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 11/2020:
 • Sản lượng điện thương phẩm:   

+ Thực hiện trong tháng                          : ≥   1.334 triệu kWh.

+ Lũy kế đến cuối tháng 11/2020            : ≥ 12.904 triệu kWh.

 • Tổn thất điện năng:

+ Thực hiện trong tháng                           : ≤ 1,31%.

+ Lũy kế đến cuối tháng 11/2020             : ≤ 2,93%.

 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
 • Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.

 

                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

 • Ban GĐ (báo cáo);
 • Phòng VT-CNTT (đăng web);
 • Lưu: VT, VP (Q.1).

                                                                                   Phan Thanh Lâm

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Công ty Điện lực Bình Dương

Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 39 39 666                            Fax: 0274 3825847

Website: pcbinhduong.evnspc.vn                   Email: pcbinhduong@evnspc.vn


TIN LIÊN QUAN

(13:02 - 02/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch...

(14:02 - 13/07/2021)

Thông cáo báo chí: Cháy cáp viễn thông

Thông cáo báo chí: Cháy cáp viễn thông

(08:58 - 05/07/2021)

TCBC: Tai nạn điện trong dân

Vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 04/7/2021, Điện lực Thuận An – Công ty Điện lực Bình Dương có...

(11:26 - 10/06/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 6/2021

Trong tháng 5 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(09:55 - 14/05/2021)

TCBC:Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 5/2021

Trong tháng 4 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(08:01 - 29/04/2021)

TCBC: Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện liên quan thanh toán tiền điện và cung cấp điện

TCBC: Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện liên quan  thanh toán tiền điện và cung cấp...

(13:40 - 12/04/2021)

TCBC: Tình hình Sản xuất Kinh doanh - Đầu tư Xây dựng quý I/2021, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021 & Kế hoạch công tác tháng 4/2021

Trong 03 tháng đầu năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản...

(11:15 - 10/03/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 3/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 mục tiêu,...

(09:42 - 08/02/2021)

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia trình EVN về phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 8/2/2021:

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia trình EVN về phương thức vận hành các loại hình nguồn...

(14:35 - 28/12/2020)

EVN tiếp tục gảm giá điện, giảm tiền đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các...