Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bình Dương | 14:30 | 15/04/2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÝ I/2020, TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ II/2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2020

Trong quý I/2020, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác Đầu tư xây dựng (ĐTXD) đạt được các kết quả như sau:

 • TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUÝ I/2020
 1. Điện thương phẩm (ĐTP):

Trong 3 tháng đầu năm 2020, sản lượng Điện thương phẩm thực hiện là 03 tỷ 227 triệu kWh (tháng 3/2020 là 01 tỷ 201 triệu kWh, đạt 98,44% kế hoạch EVN SPC giao), tăng 9,0% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng Điện thương phẩm đến cấp điện áp 22kV đạt 02 tỷ 949 triệu kWh, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tỷ trọng 77,23% (tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 2019).

 

 1. Tiết kiệm điện

Trong 3 tháng đầu năm 2020, thực hiện tiết kiệm điện là 69,7 triệu kWh (tháng 3/2020 là 25,4 triệu kWh), đạt tỷ lệ 2,12% sản lượng Điện thương phẩm.

 

 1. Độ tin cậy cung cấp điện lưới điện 22kV:

Chỉ tiêu suất sự cố và độ tin cậy cung cấp điện thực hiện đến cuối tháng 3/2020 như sau: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 62,3/56,5 phút (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,066/0,489 lần (thực hiện/kế hoạch); tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 0,626/1,443 lần/khách hàng (thực hiện/kế hoạch).

 

 1. Tình hình cung cấp điện

            Trong 3 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Bình Dương đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các thành phần kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, PCBD đã chủ động triển khai kế hoạch cung cấp điện ổn định, liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Tuy nhiên, trong tháng 03/2020, bước vào mùa khô/nắng nóng do vậy tình hình phụ tải tăng cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã gây quá tải lưới điện tại một số khu vực nên Công ty Điện lực Bình Dương đã phải thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam.

 

 1. Công tác đầu tư xây dựng

                       Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư như sau: i) Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện với khối lượng: 85km đường dây trung thế, 65 km đường dây hạ thế, tổng dung lượng là 12 MVA; ii) Công trình cáp quang: 30km đường dây cáp quang; iii) Đầu tư mua sắm các tài sản cố định (thiết bị lưới điện, phương tiện vận tải và một số tài sản khác...). Tổng vốn đầu tư dự kiến đầu tư trong năm 2020 là trên 154 tỷ đồng.

 

 1. Công tác phòng chống dịch bệnh covid-19:

Thực hiện kiểm tra chặt chẽ việc đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang ngay từ cổng vào Công ty; hạn chế hội họp; khử khuẩn hồ sơ; phun xịt khử trùng bằng cloramin B tại nơi làm việc; triển khai phương án làm việc tại nơi cư trú theo Văn bản 1134/PCBD-TCNS ngày 31/3/2020 từ ngày 01/4 đến 15/4/2020 với tỷ lệ nhân viên làm việc tại nhà thấp nhất là 11% ngày 01/4 và cao nhất là 19% các ngày 7/4 và 9/4; xây dựng phương án số 1117/PA-PCBD ngày 30/3/2020 về đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm cách ly, phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo nguồn điện cho các điểm cách ly trên địa bàn tỉnh Bình Dương và phương án số 1267/PA-PCBD ngày 07/4/2020 về đảm bảo vận hành hưới điện ứng phó dịch bệnh COVID-19 để cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng trong thời gian phòng chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra.   

 • MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG THÁNG 4/2020 & NHIỆM VỤ QUÝ II/2020:
 1. Mục tiêu tháng 4/2020:
 • Sản lượng điện thương phẩm:          
 • Thực hiện trong tháng                               : ≥  01 tỷ 276 triệu kWh.
 • Lũy kế đến cuối tháng 4/2020                  : ≥  04 tỷ 503 triệu kWh.
 • Tổn thất điện năng:
 • Thực hiện trong tháng                               : ≤  0,09%.
 • Lũy kế đến cuối tháng 4/2020                  : ≤  2,23%.
 • Tiết kiệm điện: thực hiện đạt kế hoạch về sản lượng điện tiết kiệm.
 • Tình hình cung cấp điện: đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục.
 • Đầu tư xây dựng: tiếp tục đôn đốc hoàn thành các công trình, hạng mục theo tiến độ và hoàn tất việc giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra.
 • Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục triển khai công tác phòng ngừa bệnh dịch covid-19, đảm bảo sức khỏe của CBCNV phục vụ sản xuất và kinh doanh điện an toàn, liên tục; kiểm soát chặt chẽ việc đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay của CBCNV, lực lượng lao động thuê ngoài và khách hàng đến công tác để đãm bảo không có CBCNV của Công ty nhiễm bệnh; kiểm soát chặt chẽ việc khử khuẩn phòng họp, phòng tiếp khách hàng với javen/ cloramin B/ cồn 900.

 

 

 1. Nhiệm vụ quý II/2020:
  1. Về công tác sản xuất kinh doanh:
 • Điện thương phẩm ước thực hiện trong quý II/2020 là 03 tỷ 821 triệu kWh, bình quân mỗi tháng phải đạt 01 tỷ 274 triệu kWh.
 • Phấn đấu tỷ lệ Tổn thất điện năng lũy kế quí II/2020 đạt ≤ 2,71 %.
 • Năng suất lao động phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch EVN SPC giao.
 • Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng một cách thiết thực, hiệu quả theo chiều sâu, với phương châm “Đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ ngày càng hoàn hảo”. Trong đó tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng theo Chỉ thị của EVN, EVN SPC, đặc biệt là chỉ tiêu tiếp cận điện năng và yêu cầu cấp điện mới
 • Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá công tác chăm sóc khách hàng qua Tổng đài (19001006 / 19009000) thông qua đài phát thanh địa phương, báo chí, poster, ...và triển khai thực hiện mục tiêu “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2016-2020” theo chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra;
 • Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động dù nhỏ.
 • Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục theo dõi thông tin, hướng dẫn từ Bộ Y tế, Tổng công ty Điện lực miền Nam để tham mưu cho Ban chỉ đạo Công ty triển khai kịp thời, đảm bảo không có CBCNV nào bị nhiễm bệnh. 

 

 1. Về công tác ĐTXD: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng 25 công trình 110kV được Tổng công ty Điện lực miền Nam giao; Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 110kV nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, thực hiện dự án KfW3 thuộc nguồn vốn vay ODA và thi công hoàn tất các công trình nối lưới 22kV để chống quá tải nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; hạn chế và giảm thiểu mất điện do sự cố.

 

 

                                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

 • Ban GĐ (b/cáo);
 • Phòng VT-CNTT (đăng web);
 • Lưu: VT, VP (Q.1).

 

                                                                                                 Phan Thanh Lâm

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Thông tin liên hệ:

Công ty Điện lực Bình Dương

Số 233 Đường 30/4, Phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 39 39 666                            Fax: 0274 3825847

Website: pcbinhduong.e


TIN LIÊN QUAN

(13:02 - 02/08/2021)

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19

TCBC: EVN giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch...

(14:02 - 13/07/2021)

Thông cáo báo chí: Cháy cáp viễn thông

Thông cáo báo chí: Cháy cáp viễn thông

(08:58 - 05/07/2021)

TCBC: Tai nạn điện trong dân

Vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 04/7/2021, Điện lực Thuận An – Công ty Điện lực Bình Dương có...

(11:26 - 10/06/2021)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 6/2021

Trong tháng 5 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(09:55 - 14/05/2021)

TCBC:Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 4 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 5/2021

Trong tháng 4 năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(08:01 - 29/04/2021)

TCBC: Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện liên quan thanh toán tiền điện và cung cấp điện

TCBC: Cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện liên quan  thanh toán tiền điện và cung cấp...

(13:40 - 12/04/2021)

TCBC: Tình hình Sản xuất Kinh doanh - Đầu tư Xây dựng quý I/2021, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021 & Kế hoạch công tác tháng 4/2021

Trong 03 tháng đầu năm 2021, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản...

(11:15 - 10/03/2021)

Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 3/2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2021 mục tiêu,...

(09:42 - 08/02/2021)

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia trình EVN về phương thức vận hành các loại hình nguồn năng lượng tái tạo ngày 8/2/2021:

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia trình EVN về phương thức vận hành các loại hình nguồn...

(14:35 - 28/12/2020)

EVN tiếp tục gảm giá điện, giảm tiền đợt 2 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các...