Cung cấp điện năng

Cấp điện Trung áp

Đăng bởi | 08:35 | 21/12/2015

Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không và Tiêu chuẩn vật tư thiết bị

1. Qui định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/06/2015 xem tại đây:

2. Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không xem tại đây:

3. Tiêu chuẩn vật tư thiết bị 2015

Tap 1- May bien ap edited 2_6_2015.final: dowload

Tap 2 - Day dan va Cap dien_edited_2206: dowload

Tap 3 - Thiet bi luoi dien_edited_0508: dowload

Tap 4.1 cach dien va phu kien: dowload

Tap 4.2 cach dien va phu kien: dowload

Tap 5 - Thiet bi do luong: dowload

Tap 6 - Tru, neo, xa: dowload

Tap 7 - Thiet bi thi nghiem_20_08: dowload


TIN LIÊN QUAN

(14:47 - 09/05/2022)

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 110KV AN TOÀN TRONG MÙA MƯA BÃO

Chủ động ứng phó với mọi tình huống, nhằm hạn chế các thiệt hại, bảo đảm cung...