An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 01:13 | 19/07/2012

Công ty Điện lực Bình Dương: Tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục

Trong 06 tháng đầu năm 2012, nhờ vào điều kiện tình hình thời tiết thuận lợi cũng như việc đầu tư kịp thời, đóng điện đưa vào vận hành các trạm 110kV trên địa bàn, Công ty Điện lực Bình Dương đã đáp ứng cơ bản nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh- dịch vụ và nhu cầu điện sinh hoạt cho nhân dân trên toàn tỉnh.

Được sự chỉ đạo quyết liệt từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam cùng sự cố gắng của cả một tập thể, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) luôn nỗ lực thực hành tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nhà. Cụ thể:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm PCBD thực hiện 2.673.160.181kWh, đạt 49,69% kế hoạch năm, tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó sản lượng điện thương phẩm cung ứng cho công nghiệp tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm tỷ trọng 81,3%.

- Sau thời gian đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền cũng như tăng cường thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, PCBD đã tiết kiệm điện được 53.910.550kWh, tương ứng 2% điện thương phẩm, đạt 74,2% kế hoạch năm.

- Thực hiện lắp đặt 10.842 điện kế cho khách hàng, nâng tổng số điện kế đang vận hành trên lưới điện là 298.629 điện kế, trong đó có 9.839 điện kế 3 pha.

2. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa và cải tạo lưới điện

- Công tác đầu tư xây dựng luôn được Công ty chú trọng, từ đầu năm đến nay PCBD đã triển khai thi công 19 công trình điện đầu tư xây dựng chuyển tiếp do PCBD làm quản lý dự án. Trong đó đã có 11 công trình đang trong giai đoạn lập hồ sơ quyết toán và thẩm tra phê duyệt; 8 công trình đang trong giai đoạn triển khai thi công đều đạt trên 50% khối lượng thực hiện. Ngoài ra còn 14 công trình nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới lưới điện theo kế hoạch nhằm giảm tải lưới điện, tăng cường khả năng cung cấp điện trên địa bàn.

- Đến nay Công ty đã hoàn tất thi công 16 công trình sửa chữa lớn lưới điện theo kế hoạch và đã tổ chức nghiệm thu hoàn tất 11 công trình.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm:

Qua đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PCBD nhận thấy cần đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp, biện pháp để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ lớn trong năm 2012. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là:

- Đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; hạn chế và giảm thiểu mất điện do sự cố.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn tất các công trình ĐTXD chuyển tiếp và xây dựng mới. Đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành các công trình ĐTXD thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2012. Giải ngân vốn ĐTXD đạt 100% so với KH.

- Thực hành tiết kiệm trong SXKD và ĐTXD, phấn đấu SXKD có lãi, đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định và đời sống ngày một tốt hơn.

- Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTKT Tổng Công ty giao, lập thành tích nhiều năm liền hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất – kinh doanh.

- Hoàn thành công tác SCL năm 2012 đúng thời gian quy định.

- Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện ≥ 1,35% điện thương phẩm năm 2012.

- Thực hiện đạt định mức chi phí SXKD, đạt tỷ điện dùng để phân phối điện.

- Không để xảy ra tai nạn lao động.

Người viết: Nguyễn Kim Hà


TIN LIÊN QUAN

(14:48 - 24/05/2021)

Điện lực Trung Tâm - Công ty Điện lực Bình Dương tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

          Để chủ động phòng ngừa, đối phó nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai...

(09:55 - 07/05/2021)

Chấp hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp - Cần lắm ý thức của người dân

          Trong 04 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 11 vụ sự cố hệ thống...

(08:49 - 30/03/2021)

Điện lực Phú Giáo - Công ty Điện lực Bình Dương hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021

(11:27 - 26/03/2021)

Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp "Đề án bảo vệ môi trường - Ứng phó biến đổi khí hậu"

(10:25 - 22/03/2021)

Công ty Điện lực Bình Dương phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

(11:00 - 18/03/2021)

Công ty Điện lực Bình Dương cảnh báo tiền điện có thể tăng mùa nắng nóng và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm

(10:45 - 30/11/2020)

Điện Lực Dầu Tiếng tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn hiệu quả năm 2020

            Biến đổi khí hậu toàn cầu đang...

(10:45 - 30/11/2020)

Hội nghị phổ biến kiến thức PCCC và huấn luyện nghiệp vụ đội PCCC năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy...

(10:45 - 30/11/2020)

Điện Lực Bắc Tân Uyên thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và giảm tai nạn điện trong dân năm 2020

          Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực...

(10:20 - 27/11/2020)

Hội nghị phổ biến kiến thức PCCC & huấn luyện nghiệp vụ đội PCCC năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy...