Tin mới new

(18:14 - 08/09/2018)

Thực thi VHDN trong công tác an toàn vệ sinh lao động Tại PCBD năm 2018

Khẳng định sự liên kết chặt chẽ, thống nhất, cùng hướng tới mục tiêu: Tạo tính chuyên nghiệp trong...

(09:11 - 29/08/2018)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại Công ty Điện lực Bình Dương

Hiện nay, giải pháp tự cung cấp năng lượng điện nhờ vào nguồn năng lượng mặt trời (còn gọi là điện...

(21:10 - 24/08/2018)

Điện Lực Bắc Tân Uyên với các giải pháp giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2018

    Triển khai thực hiện Chương trình số 77/PCBD-KT ngày 05/01/2018 về việc giảm sự...

(16:48 - 03/08/2018)

Tuyên truyền An toàn điện

CAN THAN MUA MUA BAO TRUONG HOP KHAN KHI CHAP DIEN

(11:46 - 25/07/2018)

Điện Lực Bắc Tân Uyên huấn luyện, diễn tập phương án PCCC năm 2018

Để chủ động phòng ngừa và đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và hạn chế...

(07:51 - 25/06/2018)

Hiệu quả mang lại của công tác sửa chữa Đường dây đang mang điện (hotline) tại Công ty Điện Lực Bình Dương

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Tổng công ty Điện lực miền Nam. 

(14:19 - 28/05/2018)

Tập huấn định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,vừa qua...

(14:19 - 28/05/2018)

“Điện lực thuận an với phong trào phát quang hành lang an toàn lưới điện” năm 2018

Để hưởng ứng phong trào phát quang hành lang an toàn lưới điện, tiến tới chào mừng 128 năm ngày...