Tin mới new

(14:45 - 21/03/2023)

Điện Lực Dĩ An tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023

        Căn cứ kế hoạch số 270/KH-PCBD ngày 16/01/2023 về việc tổ...

(14:45 - 21/03/2023)

Điện lực Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023

Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động; tạo điều kiện để người lao...

(10:20 - 06/03/2023)

ĐIỆN LỰC THUẬN AN THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH SỨ HOTLINE NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN

         Với tiêu chí nâng cao độ tin cậy cung cấp...

(10:18 - 06/03/2023)

LÃNH ĐẠO CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG TRỰC TIẾP ĐẾN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ CẤP ĐIỆN CHO DOANH NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

       Tính đến nay, Bình Dương là tỉnh đứng thứ 2 cả nước...

(16:27 - 28/02/2023)

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỆN LỰC BẾN CÁT NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐIỆN LỰC BẾN CÁT NĂM 2023

(16:27 - 28/02/2023)

ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG - ĐIỆN LỰC BẾN CÁT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

      Thực hiện vai trò, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người...

(15:52 - 16/02/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN CHO HỘI TRẠI TÒNG QUÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN NĂM 2023

        Thực hiện theo kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND...

(07:18 - 06/02/2023)

ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

       Đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ nhu cầu vui Xuân của...