Tin mới new

(02:11 - 30/10/2012)

Nghị định 76/2012/ND-CP ngày 19/10/2012

Nghị định của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của luật tố cáo dowload tại đây:

(02:08 - 30/10/2012)

Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012

Nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật tố cáo dowload tại đây:

(02:05 - 30/10/2012)

Luật số 02/2011/QH.13

Luật khiếu nại ( có hiệu lực thi hành từ 01/7/2012) dowload tại đây:

(01:59 - 30/10/2012)

luật số 03/2011/QH.13

Luật tố cáo ( có hiệu lực thi hành từ 01/7/2012 dowload tại đây: PHÒNG: TTBV-PC

(07:21 - 23/07/2012)

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 11/04/2012

dowload Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc " Xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang...

(07:17 - 23/07/2012)

Luật xử lý vi phạm hành chánh

Luật xử lý vi phạm hành chánh dowload tại đây: Phòng TTBV-PC

(07:12 - 23/07/2012)

Luật đo lường

Luật đo lường số 04/2011/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013 dowload tại đây:

(07:05 - 23/07/2012)

Bộ luật lao động năm 2012

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/05/2013 dowload tại đây: