Tin mới new

(07:12 - 23/07/2012)

Luật đo lường

Luật đo lường số 04/2011/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013 dowload tại đây:

(07:05 - 23/07/2012)

Bộ luật lao động năm 2012

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/05/2013 dowload tại đây:

(04:14 - 23/07/2012)

Nghị định 52/2012/NĐ-CP ngày 14/6/2012

Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy...

(01:54 - 09/07/2012)

Văn bản số 27/TB-QLCT ngày 12/6/2012 và văn bản số 2155/EVN-KD ngày 26/6/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(06:22 - 07/12/2011)

Quy định đối tượng, tiêu chí, trình tự thủ tục xét khen thưởng Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc", "Doanh nhân xuất sắc" trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nhằm giúp các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh hiểu rõ các tiêu chí cũng như trình tự...

(01:47 - 13/09/2011)

Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông

(01:36 - 13/09/2011)

Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011

Nghi định quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trên trang thông tin điện tử hoặc cổng...

(01:20 - 13/09/2011)

Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011

Nghi định quy định và hướng dẫn thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả