Tin mới new

(21:20 - 07/09/2020)

Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây (110kV, trung áp, hạ áp) không còn khả năng đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực

Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây (110kV, trung áp, hạ áp) không còn khả năng đấu nối...

(21:20 - 07/09/2020)

Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực

Thông báo Danh sách các trạm biến áp/đường dây ĐMTMN còn khả năng đấu nối theo từng khu vực

(19:17 - 01/08/2020)

Thông báo Trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối, điều kiện thỏa thuận đấu nối hệ thống ĐMTMN

Công ty Điện lực Bình Dương trân trọng thông báo: Hướng dẫn thực hiện giải quyết đấu nối ĐMTMN