Tin mới new

(10:45 - 30/11/2020)

Điện Lực Dầu Tiếng tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn hiệu quả năm 2020

            Biến đổi khí hậu toàn cầu đang...

(10:45 - 30/11/2020)

Hội nghị phổ biến kiến thức PCCC và huấn luyện nghiệp vụ đội PCCC năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy...

(10:45 - 30/11/2020)

Điện Lực Bắc Tân Uyên thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và giảm tai nạn điện trong dân năm 2020

          Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực...

(10:20 - 27/11/2020)

Hội nghị phổ biến kiến thức PCCC & huấn luyện nghiệp vụ đội PCCC năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy...

(09:44 - 26/11/2020)

Điện Lực Bắc Tân Uyên thực hiện các giải pháp giảm sự cố và cũng cố hành lang an tòan lưới điện cao áp ăm 2020

          Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực...

(14:19 - 03/11/2020)

"Tập huấn định kỳ mạng lưới ATVSV năm 2020 Tại Công Ty Điện Lực Bình Dương"

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là bộ phận quan trọng của Công đoàn cơ sở, là một hệ thống quan...

(10:16 - 27/10/2020)

Công Ty Điện Lực Bình Dương tổ chức huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và giải pháp đẩy mạnh phòng chống, ngăn ngừa tai nạn lao động

Xác định những nguy cơ có khả năng xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ), nhận diện mối nguy, đánh giá mức...

(15:11 - 15/10/2020)

Sát hạch an toàn vệ sinh lao động năm 2020 Tại đội cao thế

Việc huấn luyện, sát hạch và cấp Thẻ an toàn điện cho cán bộ, công nhân tại Đội Quản lý vận hành...