Tin mới new

(07:29 - 17/08/2015)

Thông tư Qui định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...

(07:11 - 17/08/2015)

Các hình thức thu tiền điện

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng thanh toán tiền điện, Quý khách hàng có thể lựa...

(02:22 - 17/08/2015)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Trích một số điều khoản trong nghị định 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính Phủ xem tại đây:

(02:12 - 17/08/2015)

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trích một số điều khoản trong thực hiện Nghị định 134/2013/NĐ-CP  ngày 17/10/2013 của Chính...

(02:07 - 17/08/2015)

Quy định sử phạt hành chính trong vi phạm sử dụng điện

Trích một số điề khoản trong Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính phủ xem tại đây:

(03:51 - 15/12/2014)

Thông tin văn bản pháp luật mới

Thông tin văn bản pháp luật liên quan xem tại đây:  Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định...

(03:22 - 15/12/2014)

Thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp 2013 xem  tại đây:  Đề thi Gợi ý đáp...

(01:55 - 07/11/2014)

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013

Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 28/8/2014. Quyết định ban hành danh sách cơ sở dử dụng năng lượng...