Tin mới new

(02:12 - 17/08/2015)

Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trích một số điều khoản trong thực hiện Nghị định 134/2013/NĐ-CP  ngày 17/10/2013 của Chính...

(02:07 - 17/08/2015)

Quy định sử phạt hành chính trong vi phạm sử dụng điện

Trích một số điề khoản trong Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 của Chính phủ xem tại đây:

(03:51 - 15/12/2014)

Thông tin văn bản pháp luật mới

Thông tin văn bản pháp luật liên quan xem tại đây:  Luật doanh nghiệp 2014 Quyết định...

(03:22 - 15/12/2014)

Thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp 2013 xem  tại đây:  Đề thi Gợi ý đáp...

(01:55 - 07/11/2014)

Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013

Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 28/8/2014. Quyết định ban hành danh sách cơ sở dử dụng năng lượng...

(06:51 - 31/10/2014)

Bạn cần biết về sử dụng điện

Trích dẫn Điều số 12. " Vi phạm các qui định về sử dụng điện" của Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày...

(03:14 - 08/11/2013)

Tìm hiểu về ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Tài liệu tìm hiểu về ngày pháp luật xem tại đây: Phòng TTPC

(03:07 - 08/11/2013)

Hiến pháp Việt Nam những dấu mốc lịch sử

Hiến pháp Việt Nam những dấu mốc lịch sử xem tại đây: Phòng TTPC