Tin mới new

(14:47 - 29/05/2017)

Hướng dẫn bổ sung về việc đóng BHXH, BHYT năm 2017

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Dương thông báo chi tiết xem tại đây:

(11:12 - 27/02/2017)

Quy định tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối trên không và Quy định Tiêu chuẩn Vật tư thiết bị lưới điện trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

" Để khách hàng thuận lợi trong quá trình thiết kế và thỏa thuận...

(15:35 - 09/11/2016)

Tìm hiểu về ngày pháp luật Việt Nam

Tìm hiểu ngày Pháp luật Việt Nam xem chi tiết tại đây:

(08:35 - 21/12/2015)

Ban hành Qui định Tiêu chuẩn công tác lưới điện trên không và Tiêu chuẩn vật tư thiết bị

1. Qui định 1727/QĐ-EVN SPC ngày 18/06/2015 xem tại đây: 2. Tiêu chuẩn...

(02:42 - 08/12/2015)

Văn bản 39/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành thông tư "Quy định hệ thống điện phân phối"

Ngày 18/11/2015, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 39/2015/TT-BTC; theo đó, Bộ Công Thương đã có...

(07:02 - 01/12/2015)

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Tóm tắt Hiệp định đối tác  thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) xem tại đây: Bản tóm tắt...

(01:59 - 27/11/2015)

Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Văn bản hướng dẫn xem tại đây:

(08:03 - 14/09/2015)

Văn bản 6959/BCT-ĐTĐL ngày 13/7/2015 của Bộ Công Thương về việc " Triển khai áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa"

Ngày 13/7/2015, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6959/BCT-ĐTĐL; theo đó, Bộ Công Thương đã đồng ý...