Tin mới new

(15:35 - 09/11/2016)

Tìm hiểu về ngày pháp luật Việt Nam

Tìm hiểu ngày Pháp luật Việt Nam xem chi tiết tại đây:

(02:42 - 08/12/2015)

Văn bản 39/2015/TT-BCT, ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương ban hành thông tư "Quy định hệ thống điện phân phối"

Ngày 18/11/2015, Bộ Công Thương ban hành văn bản số 39/2015/TT-BTC; theo đó, Bộ Công Thương đã có...

(07:02 - 01/12/2015)

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Tóm tắt Hiệp định đối tác  thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) xem tại đây: Bản tóm tắt...

(01:59 - 27/11/2015)

Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014

Văn bản hướng dẫn xem tại đây:

(08:03 - 14/09/2015)

Văn bản 6959/BCT-ĐTĐL ngày 13/7/2015 của Bộ Công Thương về việc " Triển khai áp dụng công nghệ thu thập dữ liệu đo đếm từ xa"

Ngày 13/7/2015, Bộ Công Thương đã có văn bản số 6959/BCT-ĐTĐL; theo đó, Bộ Công Thương đã đồng ý...

(07:29 - 17/08/2015)

Thông tư Qui định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Căn cứ Nghị định 95/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm...

(07:11 - 17/08/2015)

Các hình thức thu tiền điện

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý khách hàng thanh toán tiền điện, Quý khách hàng có thể lựa...

(02:22 - 17/08/2015)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

Trích một số điều khoản trong nghị định 137/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính Phủ xem tại đây: