Tin mới new

(08:05 - 27/04/2017)

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo an toàn điện-tiết kiệm điện năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Giáo

Sáng ngày 05/04/2017, tại Hội trường UBND huyện Phú Giáo, Ban chỉ đạo...

(14:12 - 24/02/2017)

Tổng kết hoạt động của Ban Chi đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Bình Dương và Ban Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện tỉnh Bình Dương năm 2016

Ngày 16/02/2017 tại Công ty Điện lực Bình Dương, Ban Chi đạo bảo vệ an...

(10:28 - 24/02/2017)

Tổ chức Chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ Nữ năm 2016

Thực hiện theo kế hoạch số 01/KHPH-ĐLBTU ngày 13/5/2015 của Hội Phụ nữ, Huyện...

(08:11 - 15/02/2017)

Công Ty Điện Lực Bình Dương tham dự hội nghị sơ kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện

Ngày 21/12/2016, Công an tỉnh phối hợp Cảnh sát phòng cháy chữa...

(14:18 - 18/01/2017)

Điện Lực Thủ Dầu Một – tổ chức chương trình “công dân thành phố với sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả và văn minh đô thị” - năm 2016

Vừa qua vào ngày 25/12/2016 Điện lực Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng...

(10:03 - 16/12/2016)

Tuyên Truyền Tiết Kiệm Điện Trong Trường Học Chủ để: “Học sinh với tiết kiệm điện – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”

Nhận thấy đối tượng tiềm năng trong lĩnh vực tiết kiệm điện là các em học sinh những...

(13:47 - 01/12/2016)

HỘI THẢO “Nâng cao công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong doanh nghiệp” năm 2016

Sáng ngày 22-11-2016 Điện lực Trung Tâm tổ chức Hội thảo nâng cao...

(13:40 - 01/12/2016)

Hành trình vận động tiết kiệm điện, phòng chống vi phạm sử dụng điện

Sáng ngày 25-11-2016 Điện lực Trung Tâm phối hợp BCH Đoàn phường...