Tin mới new

(11:00 - 14/07/2017)

Những đổi mới trong chương trình huấn luyện ATVSLĐ Từ 2009 đến 2017 tại Công Ty Điện Lực Bình Dương

An toàn lao động luôn được Công ty Điện lực Bình Dương quan tâm...

(11:45 - 26/06/2017)

Đóng điện khai thác Mba T1 Trạm 110/22kv Đồng An

Để tăng cường khả năng cung cấp điện cho các phụ tải khu vực Thị xã Thuận An - tỉnh...

(11:06 - 12/06/2017)

Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động

Vừa qua, từ ngày 24/5/2017 đến ngày 25/5/2017 Điện lực Bến Cát (ĐLBC) thuộc...

(11:10 - 30/05/2017)

Thi kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm – hiệu quả trong trường học năm 2017

Trong ngày 16 & 22/5/2017, Điện lực Trung Tâm phối hợp với 03 Trường Tiểu học...

(10:59 - 30/05/2017)

Tập huấn định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ năm 2017

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng...

(08:41 - 30/05/2017)

Đóng điện khai thác trạm 110/22kv hòa lợi

Để tăng cường khả năng cung cấp điện cho các phụ tải công nghiệp khu vực Thành...

(14:30 - 17/05/2017)

Bình Dương triển khai tổ chức ngày hội tiết kiệm điện 2017

Ngày 10/5/2017 tại Phòng họp A – Sở Công Thương Bình Dương, Ban tổ...

(11:11 - 09/05/2017)

Điện lực Thuận An với công tác Thi thực hành nâng bậc nghề kết hợp sửa chữa thường xuyên

         Căn cứ văn bản số 1264/PCBD-TCNS ngày 05/4/2017 của...