TIN LIÊN QUAN

(19:02 - 28/11/2017)

Thông cáo báo chí tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2017

Trong tháng 10 năm 2017, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(14:31 - 16/10/2017)

Thông cáo báo chí tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng quý III-nhiệm vụ quý IV năm 2017

Trong quý năm 2017, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ...

(08:20 - 15/09/2017)

Tình hình sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2017

Trong tháng 8 năm 2017, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(14:22 - 11/09/2017)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8/201

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 8 tháng đầu năm 2017 ...

(08:45 - 05/09/2017)

Thông cáo báo chí Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng Tháng 7 năm 2017

Trong tháng 7 năm 2017, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(09:50 - 01/08/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016

Trong năm 2016, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản...

(11:05 - 24/07/2017)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG-SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(14:18 - 21/12/2016)

Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2016