TIN LIÊN QUAN

(11:20 - 09/09/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 8 - NHIỆM VỤ THÁNG 9 NĂM 2019

Trong tháng 8 năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(15:00 - 09/08/2019)

Thông cáo báo chí tình hình Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng tháng 7-Nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Trong tháng 7 năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(14:14 - 26/07/2019)

EVN - Thông cáo báo chí ngày 25/07/2019

Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền...

(09:51 - 09/07/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ QUÝ III/2019 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản...

(14:32 - 29/06/2019)

THÔNG TIN BÁO CHÍ Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 như sau:

(14:31 - 29/06/2019)

THÔNG TIN BÁO CHÍ Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019...

(16:28 - 20/06/2019)

TCBC: Thông báo ngưng tổ chức thu tiền điện tại nhà

TCBC: Thông báo ngưng tổ chức thu tiền điện tại nhà

(09:52 - 18/06/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 5-NHIỆM VỤ THÁNG 6 NĂM 2019

Trong tháng 5 năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...