TIN LIÊN QUAN

(09:11 - 10/04/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM NỖ LỰC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

Hiện nay dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng tại nhiều quốc gia đã...

(10:26 - 01/04/2020)

Thông cáo báo chí

                        CÔNG TY...

(10:13 - 16/03/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 02/2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 3/2020

Trong tháng 02 năm 2020, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(08:19 - 13/02/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 01/2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 02/2020

Trong tháng 01 năm 2020, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(09:59 - 15/01/2020)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2019 - NHIỆM VỤ NĂM 2020

Trong năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh...

(14:02 - 14/11/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁNG 10 - NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2019

Trong tháng 10 năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất...

(15:27 - 15/10/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 – TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 VÀ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 TRONG QUÝ 4/2019

Trong 09 tháng đầu năm 2019, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) đã triển khai kế hoạch và thực hiện...

(09:01 - 30/09/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019   Trong tháng 8 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã...