Tin tức & hoạt động

Tin ngành điện

Tin mới new

(14:23 - 04/05/2023)

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 04/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(19:58 - 14/03/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc phản hồi thông tin liên quan đến hoạt động Công ty Điện lực Bình Dương

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Dương có tiếp nhận thông tin liên...

(09:23 - 03/03/2023)

Cẩm ang phòng chống tin giả sai sự thật

(07:42 - 30/11/2022)

Ngành điện trước áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng

     Trong bối cảnh rất khó khăn do giá nhiên liệu đầu...

(13:57 - 25/11/2022)

Giá điện thế giới quý IV có gì thay đổi

Do khủng hoảng năng lượng, lạm phát kéo dài và chiến sự diễn ra tại...

(15:30 - 09/11/2022)

Công ty Điện lực Bình dương thông báo tuyển dụng

(10:37 - 31/10/2022)

THONG BAO BAN DAU GIA _DOT 1 2022

(16:15 - 05/08/2022)

Thông báo kết quả lựa chn thông tin đấu giá tài sản