Tin tức & hoạt động

Đảng và đoàn thể

Tin mới new

(14:44 - 09/05/2022)

ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO VÀ HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN THĂM KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN KHU Đ

         Vào ngày 23/04/2022, Ban chấp hành Chi...

(14:44 - 09/05/2022)

CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

      Sáng 22 tháng 4, tại Công ty Điện lực Bình Dương...

(14:43 - 09/05/2022)

CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC THUẬN AN XUNG KÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

      Thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền...

(14:39 - 27/04/2022)

Chi Đoàn Điện lực Dĩ An Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

        Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua...

(14:39 - 27/04/2022)

CHI ĐOÀN ĐIỆN LỰC TÂN UYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN NHIỆM KỲ (2022-2024)

         Chiều ngày 29/03/2022, Chi Đoàn thanh niên...

(14:38 - 27/04/2022)

ĐIỆN LỰC BÀU BÀNG - ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2024

        Vào ngày 05/04/2022, được sự đồng ý của Chi bộ,...

(12:02 - 25/04/2022)

Tài liệu hỏi đáp các văn kiện Hội nghị XIII

(16:55 - 21/04/2022)

Đại hội Chi đoàn Điện lực Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2022 – 2024

          Được sự lãnh đạo trực tiếp, sự quan tâm tạo điều...