Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(09:19 - 22/12/2022)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự

          Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an...

(11:50 - 14/12/2022)

LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG - NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH CẠNH TRANH

         Hiện nay trên thế giới, đấu thầu qua mạng đã trở...

(11:49 - 14/12/2022)

THÍCH ỨNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

         Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan...

(11:37 - 14/12/2022)

KẾT NỐI SCADA CÁC THIẾT BỊ 22kV VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BẰNG RTU ABB560

        Vận hành lưới điện thông minh, giảm tối đa nguồn...

(14:38 - 17/11/2022)

KẾT NỐI NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

         Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động...

(15:53 - 01/11/2022)

Công ty Điện lực Bình Dương xây dựng doanh nghiệp số

Nhằm đáp ứng linh hoạt các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo điều kiện cho...

(09:17 - 12/10/2022)

Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả trên nền tảng chuyển đổi số

         Năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chọn chủ đề...

(13:53 - 07/09/2022)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: THỰC HIỆN NHẬT KÝ THI CÔNG ĐIỆN TỬ VÀ BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

        Cùng với lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty...