Lĩnh vực hoạt động

Chuyển đổi số

Tin mới new

(13:53 - 07/09/2022)

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: THỰC HIỆN NHẬT KÝ THI CÔNG ĐIỆN TỬ VÀ BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

        Cùng với lộ trình chuyển đổi số của Tổng công ty...

(13:47 - 29/08/2022)

Công ty Điện lực Bình Dương chuyển đổi số để phát triển bền vững

Trên chặng đường phát triển của Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), tập...

(14:30 - 19/07/2022)

ỨNG DỤNG THÀNH TỰU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

        Với mục tiêu nâng cao chất lượng trong việc cung ứng điện...

(09:08 - 18/07/2022)

TÍCH CỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

        Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ...

(12:12 - 13/12/2021)

Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện “số hóa” trong công tác vận hành lưới điện

Hiện nay, các doanh nghiệp đã và đang áp dụng các ứng dụng khoa...

(13:51 - 03/12/2021)

“CHUYỂN ĐỔI SỐ” - ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

         Chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập...

(15:15 - 30/11/2021)

Hệ thống Văn phòng số Digital - Office – Bước tiến chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn phòng

Kể từ ngày 01/11/2017, Công ty Điện lực Bình Dương đã triển khai sử dụng...

(15:04 - 30/11/2021)

Điện lực Bình Dương số hóa để phục vụ khách hàng

Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) xác định việc triển khai cung cấp dịch vụ...