Lĩnh vực hoạt động

Biểu đồ điện áp

Tin mới new

(14:37 - 31/08/2023)

"Số hóa" trong công tác Truyền thông

Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền...

(13:39 - 09/08/2023)

ÁP DỤNG PHẦN MỀM ERP TRONG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI ĐIỆN LỰC THUẬN AN

(09:19 - 22/12/2022)

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nhân sự

          Thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an...

(12:42 - 14/12/2022)

Điện lực Bình Dương đảm bảo điện cho sản xuất

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngành điện Bình Dương luôn phục vụ tốt...

(11:50 - 14/12/2022)

LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG - NÂNG CAO TÍNH MINH BẠCH CẠNH TRANH

         Hiện nay trên thế giới, đấu thầu qua mạng đã trở...

(11:49 - 14/12/2022)

THÍCH ỨNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

         Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan...

(11:37 - 14/12/2022)

KẾT NỐI SCADA CÁC THIẾT BỊ 22kV VỀ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN BẰNG RTU ABB560

        Vận hành lưới điện thông minh, giảm tối đa nguồn...

(14:38 - 17/11/2022)

KẾT NỐI NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

         Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động...