Công bố thông tin

Thông cáo báo chí Công ty Điện Lực

Tin mới new

(18:13 - 14/03/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc phản hồi thông tin liên quan đến hoạt động Công ty Điện lực Bình Dương

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Dương có tiếp nhận thông tin liên...

(11:40 - 14/03/2023)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 02 năm 2023 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 3/2023

Trong tháng 02 năm 2023, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(16:29 - 14/02/2023)

TCBC Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 01 năm 2023 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 02/2023

Trong tháng 01 năm 2023, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(13:50 - 12/12/2022)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 12/2022

(14:51 - 07/11/2022)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 11/2022

Trong tháng 10 năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(11:06 - 13/10/2022)

TCBC: Tình hình Sản xuất Kinh doanh - Đầu tư Xây dựng 9 tháng đầu năm 2022, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý IV/2022 & Kế hoạch công tác tháng 10/2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(16:01 - 12/09/2022)

TCBC Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 9/2022

Trong tháng 8 năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(11:25 - 22/08/2022)

Bảng tin

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC BẮC TÂN...