Về chúng tôi

Tin mới new

(13:50 - 12/12/2022)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 11 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 12/2022

(14:51 - 07/11/2022)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 11/2022

Trong tháng 10 năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(11:06 - 13/10/2022)

TCBC: Tình hình Sản xuất Kinh doanh - Đầu tư Xây dựng 9 tháng đầu năm 2022, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý IV/2022 & Kế hoạch công tác tháng 10/2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(16:01 - 12/09/2022)

TCBC Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 8 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 9/2022

Trong tháng 8 năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...

(11:25 - 22/08/2022)

Bảng tin

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC BẮC TÂN...

(11:09 - 15/08/2022)

TCBC: Thay đổi thời gian ghi chỉ số điện

Trong thời gian vừa qua, Ngành điện lực đã nhận được nhiều ý kiến góp...

(12:56 - 12/07/2022)

Tình hình Sản xuất Kinh doanh -TCBC: Đầu tư Xây dựng 06 tháng đầu năm 2022, Triển khai mục tiêu, nhiệm vụ quý III/2022 & Kế hoạch công tác tháng 7/2022

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện...

(14:24 - 06/07/2022)

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng tháng 5 năm 2022 mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch công tác tháng 6/2022

Trong tháng 5 năm 2022, Công ty Ðiện lực Bình Dương (PCBD) thực hiện nhiệm...